FÖR DIG SOM INTE HAR ASSISTANS IDAG

 

Vad är personlig assistans?


Personlig  assistans är ett personligt utformat  stöd till Dig som har ett  omfattande funktionshinder och som ges i  olika situationer av ett  begränsat antal personer, personliga  assistenter. De är knutna till Dig  och inte till en viss verksamhet.  Målet med assistans är alltid att  stärka Din rätt att leva ett  självvalt och oberoende liv på villkor som  är likvärdiga med andra  människors i motsvarande ålder, där  självbestämmande är ett nyckelord!


Kan Du få personlig assistans?


För  att Du ska bli beviljad personlig assistans  (och bli  "assistansanvändare") ska du ha behov av praktisk hjälp med  vissa  "grundläggande behov", dvs:


○    att klä av och på Dig
○    att äta
○    att sköta Din hygien
○    att meddela Dig med andra personer
○    eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om Ditt funktionshinder


Du ska dessutom tillhöra någon av följande grupper:


○    personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
○     personer med betydande och bestående  begåvningsmässigt funktionshinder  efter hjärnskada i vuxen  ålder  föranledd av yttre våld eller kroppslig  sjukdom
○    personer med andra varaktiga fysiska eller  psykiska  funktionshinder som inte beror på normalt åldrande om de är  stora och  förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
○     personer som är under 65 år vid  ansökan och personer som ej bor i  gruppbostad (observera att Du har  rätt att flytta från gruppbostad till  egen lägenhet med personliga  assistenter om Du vill!)


Ansökan lämnar Du till Din hemkommun eller till Försäkringskassan!


När  Försäkringskassan (mer än 20 tim/v  grundläggande behov) eller Din  hemkommun (under 20 tim/v grundläggande  behov) gör sin utredning så tas   även "Övriga personliga behov" med  såsom hushållssysslor, fritid,  träning, arbete, inköp osv. Om  Du beviljas personlig assistans är det  sedan Du som bestämmer allt som  berör Din personliga assistans, bland  annat:


-     hur assistansen skall organiseras
-     när och av vem den skall ges
-     vem som skall vara arbetsgivare för  Din personliga assistans (Personlig  Assistansförmedling är alltså ett  av Dina/Era tänkbara val)
 

Det här gör vi


Personlig Assistansförmedling hjälper Dig/Er med alla frågor kring personlig assistans, bland annat:

○    Skriva ansökan
○    Göra överklaganden
○    Rekrytera och anställa personliga assistenter – även anhöriga!
○    Administrera löner, sociala avgifter, skatter, pensionsavgifter, försäkringar osv
○    Hålla i kontakterna med försäkringskassa och kommun
○    Ordna egna utbildningar eller anlita externa utbildningar

○    Ordna träffar för personliga assistenter för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte
○    Ordna regelbundna arbetsledarträffar/assistansanvändarträffar för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte
○    Erbjuda träffpunkt i våra lokaler på Frösön
○    Arbetsleda, om Du själv inte kan eller vill
○    Stöd i kontakterna med ”fältet”
○    Advokathjälp vid behov (vi samarbetar med en advokatbyrå som specialiserat sig på just personlig assistans)
○    Ordna gemensamma ”roliga” aktiviteter för Dig och personal regelbundet


Varje  månad får Du också en skriftlig  sammanställning som visar hur Dina  assistanstimmar är förbrukade, hur  många timmar som är kvar på perioden  samt hur assistanspengarna är  nyttjade aktuell månad.


Vi är  medlem i KFO (Kooperationens  förhandlingsorganisation) vilket bla  innebär att vi följer  kollektivavtalet om personliga assistenter som  förhandlats fram mellan  KFO och Kommunal
 

Vad kostar det?
 

Det  kostar  ingenting för Dig privat, eftersom kostnaderna täcks av den   assistansersättning som Försäkringskassa eller kommun utbetalar.
 

Hur anlitar Du oss?


Det  är enkelt! Du/Din företrädare ringer eller  mejlar oss, vi träffas och  går igenom ev assistansansökan och  assistansens tänkbara upplägg. Om  assistans beviljas så skriver vi  avtal och fullmakt som sedan skickas  till Försäkringskassa eller till  till Din hemkommun. Men innan Du  bestämmer Dig för att träffas så  kanske Du vill prata med någon som har  erfarenhet av oss och som vet  hur vi fungerar? Hör av Dig för att få  namn och telefonnummer till en  referent (brukare hos oss).


Intresserad?


Ring  Annika Andersson på tel. 070-640 06 42  eller Barbro på tel 063- 10 08  28 / 070-676 02 89 eller mejla oss genom  att använda formuläret på nästa  sida under rubriken ”Kontakt”!